Deskový statek - divadelní představení

11.05.2018 19:30

Je až zarážející, jak náš svět, který se v tolika ohledech neuvěřitelně rychle vyvíjí a mění, zůstává v ohledech jiných stále stejný. Václav Štech (1859-1947)umístil děj své komedie Deskový statek do Prahy jubilejního roku 1908, kdy císař František Josef I. slavil šedesáté výročí vlády a České země byly součástí Habsburské říše. Naše dějiny od té doby zažily nejeden neuvěřitelný kotrmelec, nejednu změnu společenského řádu a zřízení. A ač jsme prošli údobími rozkvětu i úpadku, směřovali střídavě na východ i na západ, mnohé se nezměnilo vůbec. Termín deskový statek užívaný pro nemovitost, s níž se vázalo právo volit s velkostatkáři, ztratil svůj význam se zavedením všeobecného a rovného volebního práva. Avšak intriky a nekalé praktiky všeho druhu v boji o politickou moc nezaznamenaly větší proměnu ani po sto deseti letech. A tak má divák možnost sledovat v dobových kulisách hru zcela aktuální, aniž by byl laskavým humorem autora burcován k revolučním krokům či další defenestraci.

V předprodeji v Klubu Kotelna od 4. dubna.

Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 50 Kč.